Monthly Archives: Styczeń 2016

Oraz publikacja książek dla dzieci powinna być priorytetem

Oraz publikacja książek dla dzieci powinna być priorytetem w wydawnictwie. Będzie promować autorów nowych utalentowanych dzieci. Teraz praktycznie zniknął konkursy literatury dziecięcej. W samym tylko 2003 roku, udało się utrzymać pierwszy All-rosyjski konkurs literatury dziecięcej, a on jest, jak się

Przede wszystkim konieczne jest, że młodsze pokolenie

Przede wszystkim konieczne jest, że młodsze pokolenie ma swoje współczesnych pisarzy, którzy piszą o problemach dzisiejszego. W porównaniu do pisarzy, którzy piszą dla dorosłych, pisarzy dla dzieci, będą uważane dzisiaj jako ludzie „drugiej klasy”. Oni stracili swoje dotychczasowe status społeczny.